Collaborative Problem Solving

Collaborative Problem Solving, CPS

 

Collaborative Problem Solving (CPS) är ett förhållningssätt och en metod för att i samarbete lösa problem. Denna har utvecklats av Ross W. Greene (klinisk psykolog från Boston). Den underlättar för barn och ungdomar med utmanande beteende samt deras omgivning. Metoden och tänkesättet fungerar även för barn som inte har särskilt stora svårigheter. CPS är helt i överensstämmelse med det förhållningssätt som KSA förespråkar.

Besök Ross W. Greene's hemsida -->

Jag rekommenderar särskilt "Resources. The Paperwork." Där finns några för arbetet viktiga dokument översatta till svenska.Ross Greenes hemsida ger material även på svenska, såsom ALSUP-listorna, Plan B flödesschema och ”Rättighetsförklaring för barn med problemskapande beteenden”. Den senare rekommenderas för samtal i personalgrupperna i förskola, skola och fritidshem.

 

Näterk och disussionsforum

 

Skåne och Göteborg har det bildats nätverk för att de som är med ska kunna hitta varandra (genom att e-postadresserna sprids inom nätverket). Syfte: Sprida kunskap om CPS, lära och inspirera varandra.

 

Jag har skapat ett diskussionsforum för att alla som är intresserade av CPS - oberoende av var de bor - ska kunna dela erfarenheter och tankar med varandra samt komma med förslag och önskemål. Du kan klicka här för att komma till diskussionsforum CPS: cps.tradet.org.

 

Vill du bjudas in till vårt diskussionsforum eller nätverk - skriv till mig och ge din e-postadress. Tala också gärna om var du bor och vilket område du är intresserad av: karin.utas.carlsson@telia.com

 

KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600