Konsult

Konsult Karin Utas Carlsson

 

KSA är ett enmansföretag som startades av barnläkaren Karin Utas Carlsson år 2000. Karin (jag) har i 7 1/2 år arbetat som skolläkare i de kommunala grundskolorna i Härlanda och år 2011 pensionerats från skolläkaruppdraget.

Jag har varit aktiv i Centrum för Konflikthantering (Göteborgsbaserad) under många år och är för tillfälletdess ordförande. Hemsidan är konfliktcentrum.se

 

Jag har varit kassör i Sveriges Lärare för Fred ett antal år och jag har skött och sköter deras hemsida, www.larareforfred.se. Föreningen är nu nedlagd och går över till att bli ett nätverk. Hemsidan kommer att ändras i en riktning vi länge velat men inte prioriterat. Kalendariet fungerar. Där kan man läsa om aktiviteter som har att göra med fred och konfliktkunskap. Så småningom, när arbetsgruppen för hemsidan hinner, ska vi föra över den till en ny adress, laraforfred.se. Tills vidare är det den gamla adressen som gäller.

Min grundutbildning i konflikthantering skedde under de år då jag studerade och forskade på Lärarutbildningen i Malmö. Jag fann då mycket som jag förstod att jag skulle ha haft nytta av hela livet både privat och i mitt arbete som barnläkare. Jag upptäckte då också de stora likheterna mellan konflikter lokalt och globalt (på mikro- och makronivå). I och med detta fann jag nya vägar i arbetet för det som jag alltid varit intresserad av: en fredligare värld där människorna tar bättre vara på varandra.

Jag har sedan vidareutbildats och tränats i medling av Center för konfliktlösning i Köpenhamn. Jag har utbildning i transformativ medling, och medling vid brott samt i dramapedagogiska metoder. Jag har också utbildning i Collaborative Problem Solving (CPS), Samarbetsbaserad problemlösning, utarbetad av Ross, W. Greene (hemsida www.livesinthebalance.org). Under 2012-2014 har jag arbetat som konsult i CPS på ett par grundskolor i Göteborg. Under www.cps.tradet.org har jag ett diskusionsforum för CPS. Där finns en del information om CPS. Man kan anmäla sig till detta genom att skriva till mig, karin.utas.carlsson@telia.com. Under HT 2014 var jag volontär på Fredens Hus i Uppsala med planer på att starta ett Fredens Hus i Göteborg.

Jag disputerade år 1999 i pedagogik (Lärarutbildningen i Malmö) med avhandlingen Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6. (Mitt arbetsnamn på avhandlingen var ”The Connections Between the Micro and Macro Levels”, ett namn som jag var väldigt förtjust i därför att det tydliggjorde sambanden mellan konflikter på olika nivåer och visade möjligheterna att arbeta för en fredligare värld varhelst man befinner sig.)

Avhandlingen skrevs delvis om år 2001 och anpassades för en svensk publik som vill träna och lära konflikthantering (bl.a. togs syftet med arbetet bort och därmed det vetenskapliga upplägget). Titeln är Lära leva samman: Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik. Lära leva samman (358 sidor) ger redskap för undervisning i konflikthantering i alla åldrar. Den har en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen ger en grund för att bygga en fredskultur. Den byggs bäst här och nu av oss alla.Exempelkapitel, se produkter.

År 2011 kom: Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem. Denna är skriven av Karin Utas Carlsson och fritidspedagog Anette Rosenberg Kimblad. Läs mer under produkter.

 

Här finns en lista över rekommenderad litteratur. Det finns också en lista över relevanta länkar. Jag ser det som viktigt att föra fram erfarenheter och forskning från olika håll och skapa nätverk.

KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600