Relaterade länkar

Relaterade länkar

Center for Konfliktløsning i Danmark. Konfliktlösning på lokal och global nivå. Organisationen ger kurser, arbetar med medling och är mycket aktiv.

www.konfliktloesning.dk

 

Center for Nonviolent Communication: An international organization.

www.cnvc.org

 

Föreningen Nonviolent Communication i Sverige.

www.fnvc.se

 

Marianne Göthlin, en av förgrundsgestalterna i NVC i Sverige, har en egen hemsida och blogg.

www.skolande.se

 

Friare Liv, ytterligare en hemsida om Nonviolent Communication, NVC.

www.friareliv.se

 

Centrum för konflikthantering i Göteborg. Konflikthantering på lokal nivå.

www.konfliktcentrum.se

 

Collaborative Problem Solving, CPS. Ross W. Greenes hemsida med mycket material, också i svensk översättning (av Helene Tranquist). Bl.a. finns här ALSUP-listan, ”Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems” liksom en snabbguide för genomförande av Plan B och Greenes ”Rättighetsförklaring för barn med utmanande beteenden”.

www.livesinthebalance.org

 

Conflict Resolution Network i Australien, CRN har under mer än två decennier spridit kunskaper om konflikter och deras hantering. Organisationen har producerat mycket uppskattat material. Everyone Can Win av Cornelius och Faire är deras grundbok som kom ut 1989. Senaste upplagan: 2006.

www.crnhq.org

 

Educators for Social Responsibility i USA har producerat mycket material. En katalog kan laddas ned.

www.esrnational.org

 

Institutet för medlarutbildning i Sverige, IMSE, tränar medlare för medling vid brott.

www.medlarutbildning.com

 

Medlingscentrum, en organisation för att sprida information om konflikthantering och medling i skolan och träna vuxna i medling i skolan.

www.medlingscentrum.se

 

School Mediation Associates. Skolmedling, elevmedling. Richard Cohens böcker. Publicerar nättidningen The School Mediator.

www.schoolmediation.com

 

Skolmedling. Om Norrbottenprojektet. Kommunförbundet Norrbotten. Sök ”skolmedling”. Där finns bl.a. ”lilla broschyren” om skolmedling.

www.bd.komforb.se

 

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering. Här finns bl.a. många böcker och länkar av intresse.

www.s-f-m.org

 

Sveriges Lärare för fred. Information om konflikthantering, kärnvapen och freds- och ickevåldsarbete lokalt och globalt.

www.larareforfred.se

 

The National Centre for Restorative Approaches in Youth Settings. Erfarenheter av ”Restorative justice”, också skolmedling.

www.transformingconflict.org

 

 

Övningar, dramapedagogik, forumspel

 

Anita Grünbaum, lärare i dramapedagogik i många år, har en hemsida där hennes böcker presenteras. Se vidare under rekommenderad litteratur. Anita ser den stora potentialen i att kombinera dramapedagogik med träning i konflikthantering.

www.anitagrunbaum.se

 

Forumteaterföreningen i Sverige bjuder in till festivaler där personer och grupper framför övningar. Föreningen främjar forumteatern i Sverige.

www.forumteater.se

 

Katrin Byréus, en person som gjort och gör oerhört mycket för forumteater/forumspel i den svenska skolan. Se vidare under rekommenderad litteratur. Katrin ger årligen mycket uppskattade kurser i forumteater.

www.byreus.com

 

Ubuntu Toolbox, skapad av en grupp personer som arbetar med att öka kunskapen om konflikthantering bl.a. genom att sprida material ss texter, manualer och övningar. Konfliktlösning och mångfald.

www.ubuntutoolbox.se

 

Arbetsplatskonflikt och allmän konfliktkunskap

 

Thomas Jordans hemsida med mycket material.

www.arbetsplatskonflikt.av.gu.se

 

Konfliktkunskap på global nivå

 

Svenska FN-förbundet. Här finns bl.a. en avdelning om skola. Det finns material för arbete i skolan att köpa.

www.sfn.se

 

Svenska Läkare mot kärnvapen. På denna hemsida finns ett stort material: ”Lär om kärnvapen”. Här finns också undervisningsmaterial för lärare (kan nås även via www.larareforfred.se och www.laromkarnvapen.se

www.slmk.org

 

Transcend, Johan Galtungs skapelse: An International Conflict Resolution Network.

www.transcend.org

 

Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, TFF, Jan Øbergs skapelse firar i år, 2011, 25-års jubiliéum. Här finns oerhört mycket material om fred genom fredliga medel.

www.transnational.org

 

 

KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600