Beställ produkter

Beställ böcker från KSA


Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter.

Teori och praktik i skola och fritidshem.

Av Karin Utas Carlsson och Anette Rosenberg Kimblad (290 sidor, KSA, 2011).

ISBN: 978-91-633-8403-5

Pris: 200 kr (10 ex. eller fler 180 kr) + moms 12 kr samt frakt 48 kr (inom Sverige)

 

Lära leva samman: Undervisning i konflikthantering.

Teori och praktik.

Av Karin Utas Carlsson (358 sidor, KSA, 2001).

ISBN: 91-631-0567-5

Pris: 200 kr (10 ex. eller fler 180 kr) + moms 12 kr samt frakt  (c:a 700g)

Hantera konflikter och förebygg våld
Lära leva samman
 
 
 
 
 
 
 
 

KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600