Bok: Lära leva samman

Lära leva samman:

Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik.Av Karin Utas Carlsson

(358 sidor, KSA, 2001).

ISBN: 91-631-0567-5

 

Pris: 200 kr + moms och frakt. Vid köp av mer än 10 böcker rabatteras till 180 kr/stk


Beställ boken här  -->
Lära leva samman: Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik ger redskap för undervisning i konflikthantering i alla åldrar. Den har en teoretisk och en praktisk del med lektioner. Den teoretiska delen ger en grund för att bygga en fredskultur.

Det internationella decenniet för en freds- och ickevåldskultur för världens barn 2001-2010 proklamerades av FN. Vi har nu gått in i ett nytt decennium. Dock kvarstår behovet av ett fredligare samhälle.


Den teoretiska delen kan läsas fristående från den praktiska, som ger underlag för lektioner. Erfarenheterna från avhandlingens (se nedan) fältstudie i åk 4-6 har kompletterats dels med författarens egna erfarenheter från ett projekt i åk 0-6 där Skolverket och Brottsförebyggande Rådet var anslagsgivare, dels med övningar från litteraturen. Referenslistan är omfattande.


Ett gemensamt förhållningssätt i förskola, skola, fritidsverksamheter och hem rekommenderas. Hjälp att utveckla ett sådant ges.


Inspiration för undervisning ges genom beskrivning av en lång rad övningar och metoder. Så t.ex. utnyttjas ett samspel mellan en teoretisk grund och dramapedagogiska metoder.


Innehåll Del 1. En teoretisk grund för att bygga en fredskultur. 10 kapitel, 127 sidor. Här behandlas: aggression och den mänskliga naturen; människans grundbehov; upptrappning av konflikter; konfliktlösning utan våld; samband mellan mikro- (lokal) och makro- (global) nivå; ifrågasättande av det förhärskande maktparadigmet där ett nytt, alternativt tänkande föreslås främst utifrån Burton Human needs theory och Gandhi; socialisering och gruppens påverkan (fördomar, förebilder, lydnad och konformitet); samt maktlöshet och handlingskraft.


Del 2. Att förebygga våld och lösa konflikter - ett undervisningsprogram prövas ut. 14 kapitel. 188 sidor. Några framgångsrika program i USA beskrivs. Lektionerna i vårt undervisningsprogram behandlar bl.a. fredsbegreppet; självkänsla och uppmuntran; olika sätt att hantera konflikter; ståndpunkter och underliggande behov; upptrappning av konflikter; att handskas konstruktivt med känslor; jag-budskap; aktivt lyssnande; perspektivtagande; medling; klimatet i klassen och skolan; vårt multikulturella samhälle; fredsarbetare; samt mobbning. Referenser till svenska och amerikanska lärarhandledningar ges.


Lära leva samman riktar sig främst till pedagoger (lärarutbildare, studenter och lärare/förskollärare med kortare och längre erfarenhet), men en bredare allmänhet kan finna mycket som är användbart såväl i den teoretiska som den praktiska delen av boken. En målgrupp är föräldrar. Ett närmare samarbete mellan hem och skola kan utvecklas just kring uppgiften att ge barnen sociala färdigheter och emotionell kompetens. Ett gott socialt klimat i skolan där mobbning och trakasserier inte förekommer är det omedelbara målet.

 

Exempelkapitel:


KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600

KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600