Bok: Hantera konflikter och förebygg våld

Hantera konflikter och förebygg våld

Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem.Karin Utas Carlsson och Anette Rosenberg Kimblad

(290 sidor, KSA, 2011).

ISBN: 978-91-633-8403-5

 

Pris: 200 kr + moms och frakt. Vid köp av mer än 10 böcker rabatteras till 180 kr/stk


Beställ boken här  -->Hantera konflikter och förebygga våld är skriven av Karin Utas Carlsson och Anette Rosenberg Kimblad, som är fritidspedagog med vidareutbildning i handikappkunskap (masternivå Högskolan i Halmstad, 2010). Anettes masteruppsats: Att arbeta med konflikthantering – implementering och undersökning av en form av fokusgruppsamtal i skolan. Anette har rik erfarenhet av att arbeta med elever som har skolsvårigheter p.g.a. utmanande beteende. Hon har bl.a. arbetat med Birgitta Anderssons metoder sociala berättelser och seriesamtal.


Bokens målgrupp: skolledning, all personal inom förskola, skola och fritidshem, personer som arbetar med barn och ungdom samt föräldrar. I den nya lärarutbildningen ingår i ”den utbildningsvetenskapliga gemensamma kärnan” sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Boken lämpar sig för lärarstuderande i såväl teoretisk som praktisk utbildning.


Boken bygger på modern kunskap om konflikter, deras orsaker, dynamik och hantering. Konflikthantering i vår mening innefattar främjande av samarbete och goda relationer, förebyggande av destruktiv utveckling, och en konstruktiv hantering av konflikter när de uppstår.


En mängd författare – forskare, teoretiker och praktiker – har genom sina verk bidragit till denna bok, där den praktiska delen är intimt förbunden med den teoretiska. Vi förespråkar ett förhållningssätt som ser till allas behov och hittar andra vägar än tvång, hot och straff. Dialog och förhandling blir redskap. Medling är ett av dem. Ett avsnitt handlar om medling, ett annat om mobbning.


Färdigheter uppnås genom kunskap och träning. Boken innehåller mängder av praktiska exempel i form av övningar, inspiration till lektioner, en fallbeskrivning, exempel på sociala berättelser och seriesamtal samt dialoger. Exemplen är huvudsakligen hämtade från barn 5-10 år. Övningar går att anpassa till alla åldrar.


En bilagedel ger underlag för lektioner, kurser och föredrag. Referenslistan innefattar för skolan och föräldrar rekommenderad litteratur samt användbara webbadresser. Omfattande sak- och personregister hjälper läsaren att hitta.


BTJ-recension häfte 11117028, Elisabeth Sörhuus: ".......Det är en lättläst bok trots riklig förekomst av teorier. De insprängda konkreta exemplen bidrar till det, liksom ett reportagemässigt flyt i texten. Författarnas egna åsikter och erfarenheter blandas med referat från andras forskning och undersökningar på ett lättsamt sätt. Särskilda kapitel ägnas åt områdena  mobbning, medling och förhandling och problemlösning med aktuella beskrivningar av metodutvecklingen inom dessa områden. Det är en handbok med många konkreta beskrivningar och tips som säkert kan vara till hjälp i allt arbete med barn och ungdomar."


Boken kan beställas här. Den kostar 200 kr + moms (12 kr) och frakt (48 kr för en bok inom Sverige à 550 g). Vid köp av mer än 10 böcker rabatteras till 180 kr per styck + moms och frakt.

 

Exempelkapitel:

KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600