Produkter

Produkter och böcker


Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem.

 

Denna bok är skriven av Karin Utas Carlsson och Anette Rosenberg Kimblad, som är fritidspedagog med vidareutbildning i handikappkunskap. (290 sidor, KSA, 2011).


Läs mer -->


Lära leva samman: Undervisning i konflikthantering.

Teori och praktik.

 

Boken av Karin Utas Carlsson ger redskap för undervisning i konflikthantering i alla åldrar med både en teoretisk och en praktisk del med lektioner.

(358 sidor, KSA, 2001).


Läs mer -->


Violence Prevention and Conflict Resolution:

A Study of Peace Education in Grades 4-6


Avhandlingen av Karin Utas Carlsson kopplar samman konflikthantering lokalt och globalt. Den har ett social-psykologiskt-pedagogiskt perspektiv med inslag av statskunskap i den teoretiska delen.


Läs mer -->


Article Human Security Policy an Human Needs Theory (June 2020).

In Swedish Mänsklig säkerhet ser till mänskliga behov: Utrikes-och säkerhetspolitiken behöver uppdateras (Juni 2020.)


Karin Utas Carlsson skriver om behovet av ett nytt tänkande, ett paradigmskifte, i utrikes- och säkerhetspolitiken. Svensk version och engelsk. Hon bygger vidare på sin avhandling som lyfter John W. Burton och Human Needs Theory.


Mänsklig säkerhet ser till människors behov


https://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2020/06/Human-Security-and-Human-Needs-Theory.pdfKSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600