Produkter

Produkter och böcker


Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem.

 

Denna bok är skriven av Karin Utas Carlsson och Anette Rosenberg Kimblad, som är fritidspedagog med vidareutbildning i handikappkunskap. (290 sidor, KSA, 2011).


Läs mer -->

Lära leva samman: Undervisning i konflikthantering.

Teori och praktik.

 

Boken av Karin Utas Carlsson ger redskap för undervisning i konflikthantering i alla åldrar med både en teoretisk och en praktisk del med lektioner.

(358 sidor, KSA, 2001).


Läs mer -->

Violence Prevention and Conflict Resolution:

A Study of Peace Education in Grades 4-6


Avhandlingen av Karin Utas Carlsson kopplar samman konflikthantering lokalt och globalt. Den har ett social-psykologiskt-pedagogiskt perspektiv med inslag av statskunskap i den teoretiska delen.


Läs mer -->


KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600