Konsult

Konsult Karin Utas CarlssonKSA är ett enmansföretag som startades av barnläkaren Karin Utas Carlsson år 2000. Karin (jag) har i 7 1/2  år arbetat som skolläkare i de kommunala grundskolorna i Härlanda och år 2011 pensionerats från skolläkaruppdraget. Sedan har jag arbetat i fredsrörelsen i Göteborg, Fredsam.


2018 var jag med och bildade en ny förening: Fredens Hus Göteborg,

https://www.fredenshusgoteborg.se. Jag är dess ordförande. Vi hyr lokal på timbasis i Aktivitetshuset i Hammarkullen. Jag verkar som konsult i skolor och därhelst jag blir tillfrågad. I Fredens Hus i Hammarkullen har vi seminarier ofta med övningar/träningar under terminerna jämna tisdagskvällar 19.00-21.00.Se hemsidan och Facebook. Med stöd av SENSUS utannonserar jag kurser i Medling i skolan. Har planer på kurs för föräldrar till barn med utmanande beteende (VT 2020).

 

Jag har varit kassör i Sveriges Lärare för Fred ett antal år och jag har skött och sköter deras hemsida, www.laraforfred.se. Föreningen är nu nedlagd och går över till att bli ett nätverk. Hemsidan har ändrats i en riktning vi länge önskat. Kalendariet fungerar. Där kan man läsa om aktiviteter som har att göra med fred och konfliktkunskap.

 

Min grundutbildning i konflikthantering skedde under de år då jag studerade och forskade på Lärarutbildningen i Malmö. Jag fann då mycket som jag förstod att jag skulle ha haft nytta av hela livet både privat och i mitt arbete som barnläkare. Jag upptäckte då också de stora likheterna mellan konflikter lokalt och globalt (på mikro- och makronivå). I och med detta fann jag nya vägar i arbetet för det som jag alltid varit intresserad av: en fredligare värld där människorna tar bättre vara på varandra.

 

Jag har sedan vidareutbildats och tränats i medling av Center för konfliktlösning i Köpenhamn. Jag har utbildning i transformativ medling, och medling vid brott samt i dramapedagogiska metoder. Jag har också utbildning i Collaborative Problem Solving (CPS), Samarbetsbaserad problemlösning, utarbetad av Ross, W. Greene (hemsida www.livesinthebalance.org). Under 2012-2014 har jag arbetat som konsult i CPS på ett par grundskolor i Göteborg. Under HT 2014 var jag volontär på Fredens Hus i Uppsala inför att starta ett Fredens Hus i Göteborg.

 

Jag disputerade år 1999 i pedagogik (Lärarutbildningen i Malmö) med avhandlingen Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6. (Mitt arbetsnamn på avhandlingen var ”The Connections Between the Micro and Macro Levels”, ett namn som jag var väldigt förtjust i därför att det tydliggjorde sambanden mellan konflikter på olika nivåer och visade möjligheterna att arbeta för en fredligare värld varhelst man befinner sig.)

 

Avhandlingen skrevs delvis om år 2001 och anpassades för en svensk publik som vill träna och lära konflikthantering (bl.a. togs syftet med arbetet bort och därmed det vetenskapliga upplägget). Titeln är Lära leva samman: Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik. Lära leva samman (358 sidor) ger redskap för undervisning i konflikthantering i alla åldrar. Den har en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen ger en grund för att bygga en fredskultur. Den byggs bäst här och nu av oss alla. Exempelkapitel, se produkter.

 

År 2011 kom: Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem. Denna är skriven av Karin Utas Carlsson och fritidspedagog Anette Rosenberg Kimblad. Läs mer under produkter.


Här finns en lista över rekommenderad litteratur. Det finns också en lista över relevanta länkar. Jag ser det som viktigt att föra fram erfarenheter och forskning från olika håll och skapa nätverk. 

KSA © 2011 • k.utas.carlsson@gmail.com• Tel. 0760-308600