Violence Prevention and Conflict Resolution

Dissertation/Avhandling:

Violence Prevention and Conflict Resolution:

A Study of Peace Education in Grades 4-6


Av Karin Utas Carlsson

A dissertation by Karin Utas Carlsson on conflict transformation locally and globally.

 

Download dissertation/avhandling -->

 

Avhandlingen Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6 kopplar samman konflikthantering lokalt och globalt. Den har ett social-psykologiskt-pedagogiskt perspektiv med inslag av statskunskap i den teoretiska delen.


Den teoretiska delen lägger grunden för den praktiska som beskriver undervisningsprogram i två klasser och innehåller lektioner och intervjuer samt resultat av en föräldraenkät i de två klasserna. Det amerikanska undervisningsprogrammet Resolving Conflict Creatively Program, RCCP, utgjorde den huvudsakliga inspirationskällan. Jag hade översatt programmet och använde det i undervisningen.


Avhandlingen avslutades med ett kapitel om hinder och möjligheter vid undervisning i att förebygga våld och lösa konflikter.


Avhandlingen arbetades om för bruk i skolan. Resultatet blev Lära leva samman (2001) som anpassades till skolans behov. Det vetenskapliga upplägget med bl.a. syfte ströks.

 

Exempelkapitel:

Avhandlingen kan laddas ned i sin helhet.

KSA © 2011 • karin.utas.carlsson@telia.com • Tel. 0760-308600